Interview – Life on the road, Melodifestivalen

Interview – Life on the road, Melodifestivalen

Intervju med Patrik Leidstedt – Techno Operator

Du har jobbat med mello ett tag nu, hur många år?

2014 var femte året och har alltid kört hela turnén.

What’s your job/title/position during the tour?

Första året var jag ass på en trianglekran för att sedan gå över till Technon med Kalle. Har från jag började även varit tekniskt ansvarig för den utrustning Dagsljus levererat. Det vill säga haft ansvar för underhåll och service under turnén.

Vad är din erfarenhet med att göra det flera år på raken?

Man blir mer och mer erfaren med arenorna och dessutom blir det med åren lättare att hitta rätt om man behöver ha något. Kännedomen om arenorna ökar också den och de som är ansvariga på respektive.

Vad är annorlunda med årets turné jämfört med tidigare år?

Nya låtar, scenen är lite annorlunda.

Ditt bästa minne från 2014?

Vi fick några speciallösningar att fungera

Under turnén kom idéer fram rörande nya lösningar som vi testade och dessa fungerade utmärkt redan från start. Små saker som löser stora svårigheter.

Vilket är ditt genom tiderna bästa minne från mello?

Störst intryck är nog i Sundsvall 3-4 år sedan. På grund av den mänskliga faktorn brann en motor och ett kretskort på Stels dollyn. Dock lyckades vi få tag i en startmotorreparatör som ställde upp och fixade motorn. Efter att ha köpt en påse blandade resistorer stod jag under natten med hjälp via Skype och lödde om kortet. Allt fungerade perfekt under sändning.

Vilka utmaningar ställs ni inför med en ny inspelningsplats varje vecka?

Allt är välplanerat, ett välbeprövade koncept. Problem av olika slag dyker alltid upp och måste lösas. En gång var en dörr ombyggd så vi fick hitta en annan väg in med Technokranen. Allt hänger ihop i ett system som påverkas av förändringar.

Hur ser dina förberedelser ut inför turnén?

Ser till att få all information jag kan få tag i. Det är också viktigt att ta reda på vad de förväntar sig att jag ska leverera? SVT har stora möten innan turnén drar igång där vi deltar och försöker få ytterligare information i dialog kring ritningar, planering och allmänt tänk. Vi tekniker vill in och hjälpa till att tänka pro-aktivt. Ibland stämmer inte ritningar och om scenen hamnar 15 cm fel påverkas hela produktionen. En så liten sak som de stolar som publiken ska sitta på är 2-3 cm bredare i verkligheten än vad som står på ritningen blir det problem med utrymme. Bra prepp är A och O.

Nämn den sak du inte glömmer hemma när du drar iväg ut på turnén?

Surfplatta och välfylld toolcase

Interview with Patrik Leidstedt – Techno Operator

You have been on the Mello tour for how many years now?

2014 was my fifth year and I always do the whole tour.

What’s your job/title/position during the tour?

The first year I was assisting on a triangle crane then I joined Kalle and operating the Techno. From the start I have been responsible for the equipment delivered from Dagsljus, doing maintenance and making sure everything works properly during the tour.

What’s your experience doing it several years in a row?

You get more experienced with the team, the arenas and the way things work. Today I know where to go and whom to contact with specific questions this goes both for the production team and local staff at the arenas.

Do you find anything different with the 2014 tour compared to the earlier years?

New songs and a bit different stage solutions.

Your best memory from 2014?

During this years tour some new ideas surfaced and when tested they worked perfect. Small things that solves big complications.

Your over all best memory?

A situation in Sundsvall 3-4 years ago is the strongest memory i have from my years on the mello tour. Due to the human factor one of the motors and one circuit board on the Stels Dolly caught on fire. We got hold of a local repairman specialised in starters who could fix the motor. After buying a bag of mixed resistors I worked trough the night. I had help and guidance from the manufacturer via Skype fixing the electronics. Everything worked flawless during the live show.

What kind of challenges do you encounter when you find your self in new locations every week?

It is a well-tried concept and it is all very well planned. Mistakes and things not planned for will happen and you just need to handle it. Once a door was changed and we had to find another way in for the Techno.

How do you prepare for the tour?

Make sure to get all the information. Another important thing is to make sure you understand what is expected of me. SVT have big meetings involving the crew where we all get information and dialogs regarding floor plans and details for the different arenas. It is a good thing for a technician get involved early in the process and contribute in a pro active way. A small thing like chairs for the audience being 2-3 cm wider in reality can create problems for us to operate the crane in a proper way. A good prep is important!

Name the one item you never forget at home when you go on a job?

My tablet and My well equipped tool case

Intervju med Kalle Grahm

Du har jobbat med mello ett tag nu, hur många år?

Jag har varit med till och från i 7 år nu.

Vilket är ditt jobb/titel/position under turnén?

Jag är operatör för Technokranen vilket innebär att jag har ansvaret för dess rörelser och säkerheten för kranen. Jag, tillsammans med fotografen och Patrik skapar varje bild. Det ska se snyggt ut, vara stadigt, med böljande rörelser och självfallet utan att skuggor eller annan utrustning hamnar i bild. Bildtempot under Melodifestivalen är så tajt att om vi är 1 sekund sena eller en halvmeter för lågt ligger vi i helt fel bild. Ofta är det högt tempo och att alltid vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt utan att krocka med andra kameror, publik, scenen, artisterna, dansarna samtidigt som man lyssnar på tre röster i sitt head set, håller koll på tre monitorer en iPad med anteckningar kräver ett bra samarbete. Jag riggar även upp och ner för transport till nästa arena.

Vad är din erfarenhet med att göra det flera år på raken?

Rutin, de första åren var storleken på produktionen imponerande och nu känns den liten men jag är ganska säker på att den faktiskt har vuxit. Dock är det kul att se hur något som är så komplicerat kan vara så enkelt när man har erfarenhet.

Vad är annorlunda med årets turné jämfört med tidigare år?

Andra låtar?

Ditt bästa minne från 2014?

Kanske inte det bästa men det är den korkade ljusstrålen i Sanna Nielsens vinnarbidrag som jag, under en repetition, lyckades slå in i linsen exakt i klippet efter en lång snabb åkning. Alla älskade klippet, jag gjorde det på två repetitioner utan problem men sen lyckades jag inte mer trots ytterligare 15+ repetitioner(ingen press). Jag missade med ungefär två rutor under finalen och så klart hade alla något att säga om det!

Till slut blev det en bra bild i alla fall, men……

Vilket är ditt genom tiderna bästa minne från mello?

För ett par år sedan när vi efter tre veckor och 35 repetitioner där vi hade allehanda olika problem lyckades få till den perfekta tagningen av den mest komplicerade tagningen jag någonsin gjort live.

Vilka utmaningar ställs du inför med ny arena varje vecka?

De är inte så olika. När jag kommer har ofta Patrik och Jimmy redan ordnat det mesta. Det viktigaste är att ta reda på var fikabordet står och var det finns en ren, lugn, privat toalett som inte hela crewn känner till.

Hur ser dina förberedelser ut inför turnén?

Packa det om är viktigast, kolla och dubbelkolla utrustningen för ha så få överraskningar som möjligt på plats. Det kommer alltid finnas saker du inte kan förbereda dig för men se till att hålla det till ett minimum.

 

Nämn den sak du inte glömmer hemma när du drar iväg ut på turnén?

Min iPad, iPhone och…

Min ryggsäck som är full av bra-ha-grejor.

Interview with Kalle Grahm

You have been on the Mello tour for how many years now?

I have done it on and off for a total of 7 years now.

What’s your job/title/position during the tour?

Technocrane operator which means I’m responsible for the movement and safety of the crane. That includes that together with the photographer and Patrik create every shot, making it a beautiful, steady, fluid movement of course without shadows or other equipment in the shot. In this show we are so tight on the cuts so if we are like 1 second off or 0,5m to low we are going to be with the crane in the shot before of after. Often doing it running with the crane but without hitting other cameras, audience, stage, artist, dancers and at the same time listening to 3 voices in the headset, looking at 3 monitors and a iPad with notes.

I also help with setting up and packing the equipment for next show.

What’s your experience doing it several years in a row?

Routine, first couple of years it was impressive with just the size of this production and now it feels small but I’m pretty sure it has in fact grown. But it is fun to see how easy something really complicated can be with experience.

Do you find anything different with the 2014 tour compared to the earlier years?

Different songs?

Your best memory from 2014?

Maybe not the “best” but it’s that stupid moving lightbeam in the winning song Sanna Nielsen that I just by chance hit right into the lens exactly in the cut after a long fast move during a rehearsal. Everybody loved the shot, I did it the next 2 rehersals no problem, then never hit it again during 15+ rehersals. (no pressure). Missed it by like 2 frames in the final live show and everybody had something to say about it.

In the end it was a nice shot anyway but…

Your over all best memory?

A couple of years ago when we after 3 weeks and like 35 rehearsals with different problems and issues every time did the perfect take of the most complicated shot I ever done live.

What kind of challanges do you encounter when you find your self in new locations every week?

Not so different, I often get there and Patrik and Jimmy had already sorted out most of the stuff. The most important is to locate where the coffea is and a clean, quiet, private toilet that the whole crew does not know about.

How do you prepare for the tour?

Pack just the most important stuff, check and doublecheck the equipment so we have as few surprises as possible (always going to be something you can’t prepare for but keep it to a minimum)

Name the one item you never forget at home when you go on a job?

My iPad, and iPhone and…

My backpack filled with stuff.

When something goes wrong with our soundness, we sure there is a solution to any circumstances in a treatment. It isn’t hard for Americans to purchase remedies online. How can you do this? Revia treating alcoholism addiction in adults, as part of a recovery program. Naturally, it may also be used to solve other appeal as determined by your physician. Viagra which is used to treat emasculation and similar states when erection is of low quality. A lot of consumers ask about buy viagra online canadian pharmacy. Our article tell more about the treatment of erectile malfunction and viagra online from canada. (Read more ). Undoubtedly, for a lot of guys, bringing up the problem in the first place is the toughest step. Such problems generally signal deeper ills: sexual pain or erectile dysfunction may hide a heavy health problem such as diabetes. What drug is suitable for erectile dysfunction? Not to mention, if you have more questions about Viagra ask your health care professional.

Warning: require_once(/storage/content/73/195673/dagsljus.com/public_html/wp-content/themes/dante/images/cache/24055d62b5e1193cef213c5cb41a36ed/cache.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/73/195673/dagsljus.com/public_html/old/wp-content/themes/dante/images/settings.php on line 1 Fatal error: require_once(): Failed opening required '/storage/content/73/195673/dagsljus.com/public_html/wp-content/themes/dante/images/cache/24055d62b5e1193cef213c5cb41a36ed/cache.php' (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php:/storage/content/73/195673/pear/php:/storage/content/73/195673/dagsljus.com/public_html/old/wp-content/plugins/LayerSlider/helpers/phpQuery/:/storage/content/73/195673/dagsljus.com/public_html/old/wp-content/plugins/LayerSlider/helpers/phpQuery/plugins/') in /storage/content/73/195673/dagsljus.com/public_html/old/wp-content/themes/dante/images/settings.php on line 1