filesmonster download gays

Reviews – Dagsljus at IBC 2014

Reviews – Dagsljus at IBC 2014

Max Dewoon - Camera and lens technician at Dagsljus.

Atomos Shogun

Roliga tider för Sony F5/55 ägare

Under IBC har Sony gått ut med att de kommer att släppa en hel del nya funktioner till Sony F5/55 innan årsskiftet. Bland de mer eftertraktade är upplåsningen av 4K och möjligheten att banda Apple ProRes och Avid DNxHD direkt i kameran. Som sagt väldigt roliga tider för Sony F5/55 ägaren.

4K i F5

I en tid då allt fler 4K kameror poppar upp på marknaden så har Sony valt att låsa upp möjligheten att spela in i 4K på sina F5 kameror. Allt som behövs är en licens som kommer gå att köpa från Sony från och med december i år. Att banda 4K har varit möjligt i Sony F55 sedan lanseringen men nu kommer alltså skillnaderna mellan kamerorna minska ännu mera.

ProRes och DNxHD stöd i F5/55

Från och med december kommer man även att kunna skicka in kamerorna för en hårdvaru-uppdatering som gör att man kommer kunna banda Apple ProRes och Avid DNxHD direkt på kameran. Detta resulterar i en högre bitrate än Sonys egna XAVC format och mer valmöjligheter när det kommer till workflow. Till en början kommer 10bit ProRes 422HQ och 10 bit DNxHD 220x vara de tyngsta valbara formaten, men i juni 2015 kommer även möjligheten att välja 12bit ProRes 4444 tack vare en firmware-uppdatering.

Atomos lanserar Shogun

När jag var på IBC 2011 så hade Atomos en ganska blygsam liten monter. I år så hade de en av mässans största. Det märks att de har haft ett stort genomslag på marknaden med deras små prisvärda monitorer med inbyggda recorders. Speciellt vid filminspelningar med DSLR-kameror så har användningen av Atomos produkter blivit mer en regel än ett undantag för att få ut så mycket information från sensorerna som möjligt. Shogun är deras senaste flaggskepp som har en stor tydlig 7” full HD display med ett enkelt touch interface. Det kommer nog att gå att bygga en väldigt fin handhållen regilösning av den här i kombination med en Teradek Bolt. De valbara inspelningsformaten är Apple ProRes, DNxHD och Cinema DNG. Man kommer också kunna banda i 4K. Har man en Sony a7S så är nog den här något att fundera på. Planerad release är i november och priset kommer landa på ca 1500€.

Good times for owners of Sony F5/F55

During IBC Sony released the news that before 2015 they will release a big package of new features for the Sony F5 and F55. Two of the more sought after are the unlocking of 4K and the possibility to record Apple ProRes and Avid DNxHD internally in the camera.

 4K in F5

Currently there are many 4K cameras released in the market and this has triggered Sony to unlock the 4K function in their F5 camera. All you need is a licence that you can buy from Sony starting December 2014. With the ability to record in 4K on the F5 the difference between F5 and F55 decreases.

 

ProRes and DNxHD support in F5/F55

As of December you can send the cameras in to get the hardware update needed to be able to record Apple ProRes and Avid DNxHD in the camera. This results in a higher bit rate than Sonys XAVC and gives you more options when it comes to workflow. At the start 10bit ProRes 422HQ and 10bit DNxHD 220x will be the heaviest formats to choose from, but in June 2015 a firmware update will be released that provides the possibility to record in 12bit ProRes 4444.

Atomos introduce Shogun

At IBC in 2011 Atomos had a small modest display case. This year they had one of the largest ones in the entire exhibition. You notice that their small reasonably priced monitors with built in recording have had a big impact on the market. Especially on productions shot with DSLR-cameras, to get as much information from the sensor as possible. Shogun is their new flagship with a 7” full HD display and an easy to use touch interface. This one combined with a Teradek Bolt would make a really nice wireless directors monitor. The formats you can record in are Apple ProRes, DHxHD and Cinema DNG. On top of that you can also choose to record in 4K resolution. A nice feature for owners of the Sony a7S which have the option to output 4K throughout HDMI. Atomos plan is to release Shogun in November and it will be priced around € 1500.

Patrik Leidstedt - Grip technician at Dagsljus.

Opertech Active head Milli & Techno 30.2

Det här var mitt fjärde besök på IBC och fastnade för ett 2 axis stabiliserat remotehuvud från opertech som jag gillar. Opertech är ett företag från Ukraina baserat i Kiev som specialiserat sej på stabilisering av kamera teknik.  Med en vikt på endast 7 kg så är det ett väldigt smidigt remotehuvud .  Perfekt när det inte finns tillräckligt med plats i trånga utrymmen eller på utrustning som inte klarar vikt från ett fullstort huvud.    Som kontroll finns Joystick, crank wheels eller pan bar. http://opertec.tv/en/active-head-milli

Nästa grej som jag fattade tycke för var från Technocrane.  Techno utökar sin serie av ” Nya kranar” dvs en digital variant .  Nu med något dom kallar för tagret mode.  Det betyder att du kan ta sikte på något och dra skärpa sen spara det läget .  Sen när du behöver gå tillbaka dit så trycker du bara på de numret på din touchscreen som du valt för den positionen och kranen vänder sej direkt åt den position du valt med automatisk dragen zoom och focus.  Oavsett hur du rör teleskoparmen så håller remotehuvudet sej låst på det ” target ” du valt.   Funktionen finns nu på techno 15,22 och 30

Men det som imponerade mej mest var den fantastiska maträtten ” bitter ballen ” som verkar vara någon form av holländsk national rätt.

This was my fourth time on IBC and I found a new 2 axis stabilized remote head from Opertech that I really like. Opertech is a Ukraninan company based in Kiev and specialize in technology of camera stabilization. Wheighing in at only 7 kilos it is a very pliable remote head. Perfect in situations where you end up in small spaces or workning with equipment that can not handle to much weight. To controll it there are three options to use joystick, crank wheels or pan bar. http://opertec.tv/en/active-head-milli

A new product from Technocrane also caught my eyes. Techno widens their series of ”new cranes” i.e. a digital version. This comes with what they call Target mode which means you can focus on something and save that setting. When you need that setting you just puch the right number on your touch screen and the crane turns into the right position with the right amount of zoom and focus. Despite how you move the telescopic arm the remot head will be locked on the target you have choosen. This functions is now incorporated in Techno 15, 22 and 30.

What gave me the biggest experience this year was the fantastic national course Bitter Ballen.

Hans Lind - Camera and sound technician at Dagsljus.

ENG-mount for the F5/F55

Realityrigg för Sony F5 och F55

Sonys kommande axelrigg CBK-55BK omvandlar din F5a och F55a till en traditionell ENG-kamera med kamerahusens alla fördelar. På Sonys nya axelrigg hittar du fysiska knappar och inställningar på samma ställe som du är van med från professionella Sony XD-cam och Panasonic P2 kameror. Axelplattan är tillverkad så du lätt kan balansera och hitta kamerans mittpunkt. Ljudmässigt har man också följt standarden med en xlr-ingång i främre delen för kameramic, baktill hittas två xlr-ingångar, en minitele för hörlurar samt en 5 pin stereo xlr för att skicka retur via snake. Tack vare de fysiska reglagen behöver du aldrig gå in i menyn för att ställa vare sig ljud, iso, shutter eller vitbalans. Nästan som att hålla en upphottad digitalbeta på axeln igen.

Schoeps SuperCMIT Shotgun microphone

En ny shotgun-mikrofon från Schoeps fångar min uppmärksamhet. SuperCMIT-mikrofonen är inspirerad av den populära Schoeps CMIT 5 men tack vare att den är digital möjliggör den en högre riktningsgrad och kan ställas i tre olika lägen för olika karakteristik. I första läget låter och beter sig mikrofonen precis som en analog CMIT 5, i de andra lägena låter man i högre grad mikrofonens bakre kapsel digitalt analysera de ljud som inte kommer direkt in i det främre membranet. Detta hjälper mikrofonen att separera ljud utanför riktningsvinkeln, tex rumsakustik, trafik och sorl. Mikrofonen går att ställa i tre olika lägen där räckvidden ökar i relation till hur den bakre kapseln fasar ut indirekta ljud. Enligt Schoeps själva är SuperCMIT världens första mikrofon som kombinerar en sådan hög riktningsgrad med den bästa ljudkvalité du kan tänka dig.

ZaxNet sändarsystem från ZaxCom

Trådlöst system som skickar ljud, retur och tidkod samt erbjuder möjlighet att banda ljudet direkt i både sändaren och mottagaren. ZaxCom erbjuder en mängd olika sändare och mottagare. Den kanske mest intressanta är QRX235 som är en mottagare som kan ta emot 2 analoga signaler eller 4 digitala AES.  Samtidigt som den funkar som både tidkodsgenerator och tidkodsmottagare kan den trådlöst skicka den aktuella tidkoden till andra ZaxNet-enheter som behöver synkas. QRX235 sänder även returljud i mono och tidkod tillbaka till dig så du får full koll.

Reality rig for Sony F5 and F55

Sony is about to release a shoulder rig CBK-55BK that transform the F5 and F55 to a more traditional ENG-camera with all the advantadges of the camera housings. On this rig you will find actual buttons and settings in the same places as the pro XD-cam from Sony and Panasonic P2. The shoulderpad is designed in a way that allowes you to easy balance the camera. When it comes to sound there are one standard XLR-input in the front of the camera for a mounted microphone. In the rear you find two XLR-inputs, one minitele for headphones and a 5-pin stereo XLR for return via a snake. Due to the physical controls there is no need to enter the menu to set sound, ISO, shutter or white balance. Almost like having a hotter didgitalbeta cam on your shoulder.

Schoeps SuperCMIT Shotgun microphone

A new shotgun-microphone produced by Schoeps catches our attention. The SuperCMIT microphone is inspired by the popular Shoeps CMIT 5 but as this is a digital version it alows increased directivity with three different presets for different characteristics. In the first setting it sounds and behaves just like the analog CMIT 5. In the other two presets the microphone use the rear capsule to do a digial analys of sound not coming directely in to the front membrane. This helps the microphone to separate sound outside the focus angle like room acoustics, traffic etc. The three different settings makes a different reach of focus in relation to how much of the indirect sound is filtered. Due to Schoeps themself this is the first microphone in the world to  combine such high directivity with high sound quality.

ZaxNet transmitter system from ZaxCom

Wireless system that transmitts sound, return and timecode besides that provides the option to record sound in both the transmitter and the receiver. ZaxCom offers a wide variety of transmitters and receivers. The most intresting one is QRX235, a receiver that can handle two analog signals or four digital AES. At the same time as it serves as timecode generator or receiever it can also send the right timecode to other ZaxNet units in need of sync. QRX235 even transmitts mono sound and timecode in return to let you be on top of things.

When some goes wrong with our soundness, we sure there is a solution to any circumstances in a treatment. It isn’t difficult for Americans to purchase remedies online. How can you do this? Revia treating alcoholism addiction in adults, as part of a recovery program. Naturally, it may also be used to solve other claim as determined by your physician. Viagra which is used to treat impotency and similar states when erection is of low quality. A lot of consumers ask about buy viagra online canadian pharmacy. Our fabric tell more about the treatment of erectile dysfunction and viagra online from canada. (Read more ). Undoubtedly, for a lot of guys, bringing up the problem in the first place is the toughest step. Such problems generally signal deeper ills: sexual ache or erectile dysfunction may hide a heavy health problem such as diabetes. What drug is suitable for erectile dysfunction? Not to mention, if you have more questions about Viagra ask your health care professional.

Warning: require_once(/storage/content/73/195673/dagsljus.com/public_html/wp-content/themes/dante/images/cache/24055d62b5e1193cef213c5cb41a36ed/cache.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/73/195673/dagsljus.com/public_html/old/wp-content/themes/dante/images/settings.php on line 1 Fatal error: require_once(): Failed opening required '/storage/content/73/195673/dagsljus.com/public_html/wp-content/themes/dante/images/cache/24055d62b5e1193cef213c5cb41a36ed/cache.php' (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php:/storage/content/73/195673/pear/php:/storage/content/73/195673/dagsljus.com/public_html/old/wp-content/plugins/LayerSlider/helpers/phpQuery/:/storage/content/73/195673/dagsljus.com/public_html/old/wp-content/plugins/LayerSlider/helpers/phpQuery/plugins/') in /storage/content/73/195673/dagsljus.com/public_html/old/wp-content/themes/dante/images/settings.php on line 1