Product review – Sound devices 633

Product review – Sound devices 633

The Sound Devices 633 by Hans Lind

Den senaste fältmixern från Sound Devices är ett tekniskt monster i ett litet paket. 633 har 6 ingångar och en 10 kanals inspelningsfunktion , ambient tidkodsgenerator och PowerSafe teknologi, med inte mindre än 4 separata strömkällor. Den är liten, lätt och utformad för att fungera under tuffa förhållanden på fältet. Då den är tillverkad i gjuten, metalliserad kolfiber är 633 är inget undantag för Sound Devices tradition av hållbara och högpresterande mixers och recorders.

The Sound Devices 633 by Hans Lind

The latest field-mixer from Sound Devices is a technical monster in a small package.The 633 got 6 inputs and a 10 channels recording feature, ambient timecode generator and powerSafe technology, with no less then 4 power sources. It´s small, lightweight and designed to work under the rough circumstances of field production. Made from molded, metalized carbon fiber the 633 is no exception of Sound Devices heritage of durable high performance mixers and recorders.

Ingångar - Recorder / utgångar

Ingångar

  • Ingång 1-3 är analoga XLR mic / line -kontakter med fantommatning , hi -pass , limiter och variabel pan. Ingång 4-6 är linjeingångar med TA – 3 ( mini – XLR ) -kontakter.
  • Ingång 1 kan också användas som AES3 eller AES42 digital tvåkanalsingång.

Recorder / utgångar

  • Alla 6 spår kan spelas in individuellt i okomprimerad WAV 24 bit 96kHz – 192kHz,
  • eller 10 spår 48khz där alla spår kan ledas till AUX 1 /2 eller master vänster / höger.
  • De 2 XLR huvudutgångarna kan antingen arbeta analogt eller 4 kanals digital AES3.
  • 633 kan spela in till WAV , polyfon eller MP3 – filer på CF , SD , SDXC -eller SDHC-kort.

Inputs and Outputs

Inputs

Input 1-3 are analog high-bandwidth XLR mic/line connectors with phantom power, hi-pass, limiters and variable pan. Input 4-6 are line inputs on TA-3 (mini-XLR) connectors. Input 1 can also be used as AES3 or AES42 digital 2 track input.

Recorder/Outputs

All 6 tracks can be recorded individual in uncompressed WAV 24 bit 96khz – 192khz, or 10 tracks 48khz where all tracks are assignable to aux 1/2 or output left/right. The 2 master XLR outputs can either work analog or 4 channel digital AES3. The 633 can record to WAV, polyphonic or MP3-files on CF, SD, SDXC or SDHC card.

Ström

633 drivs av en quad power strömförsörjning med PowerSafe.
De fyra strömkällorna består av 12 – 18V DC , två löstagbara 7.2 V L-type lithium ion celler och sex interna AA 1,5 V -batterier .
När en strömkälla är förbrukad eller bortkopplad växlar 633 automatiskt dit där det finns ström.
Det innebär att den klarar av att arbeta utan några stopp orsakade av förändringar av batteriernas kapacitet. Den nya PowerSafe tekniken håller enheten i drift i 10 sekunder när alla batterier är slut eller avlägsnade. Detta gör att 633 kan avsluta pågående inspelning utan att skada vare sig filen eller utrustningen.

Power

633 are powered by a new quad power supply with PowerSafe technology.
The four power sources includes 12-18V DC, two removable 7.2 V L-type lithium ion cells and six internal AA 1,5V batteries.
When one power supply is exhausted or removed the 633 automatically switches source. This means that it can work without any stops caused by change of battery. The powerSafe technology keeps the unit operating for 10 more seconds when all batteries are depleted or removed. This allows the 633 to make sure that all files are ok and shuts down the unit in a proper way.

Tankar från Dagsljus

Den behagliga storleken, användarvänligheten och den snygga robusta designen gör produkten till en dröm för inspelningar som förväntar sig en hög standard. Vi på Dagsljus tror att det är ett perfekt verktyg för alla typer av produktioner som huvudljudmixer/ recorder eller varför inte som en del i ett större system. Med dess möjlighet att spela in 10 individuella kanaler ger 633 en unik grund för att skapa en högkvalitativ slutprodukt.

Thoughts from Dagsljus

The size, easy to use design together with the roughness this is the product for the smaller production with high standards. The Dagsljus crew think this is a perfect tool for any kind of production as a main sound mixer/recorder or part of a larger system. With the ability to record 10 individual channels this device provide a unique foundation to create a high quality end product.

When some goes wrong with our health, we sure there is a solution to any circumstances in a medication. It isn’t difficult for Americans to purchase remedies online. How can you do this? Revia treating alcoholism addiction in adults, as part of a recovery program. Naturally, it may also be used to solve other complaint as determined by your physician. Viagra which is used to treat impotency and similar states when erection is of low quality. A lot of consumers ask about buy viagra online canadian pharmacy. Our product tell more about the treatment of erectile disfunction and viagra online from canada. (Read more ). Undoubtedly, for a lot of guys, bringing up the problem in the first place is the toughest step. Such problems generally signal deeper ills: sexual pain or erectile dysfunction may hide a heavy health problem such as diabetes. What drug is suitable for erectile malfunction? Not to mention, if you have more questions about Viagra ask your health care professional.

Warning: require_once(/storage/content/73/195673/dagsljus.com/public_html/wp-content/themes/dante/images/cache/24055d62b5e1193cef213c5cb41a36ed/cache.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/73/195673/dagsljus.com/public_html/old/wp-content/themes/dante/images/settings.php on line 1 Fatal error: require_once(): Failed opening required '/storage/content/73/195673/dagsljus.com/public_html/wp-content/themes/dante/images/cache/24055d62b5e1193cef213c5cb41a36ed/cache.php' (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php:/storage/content/73/195673/pear/php:/storage/content/73/195673/dagsljus.com/public_html/old/wp-content/plugins/LayerSlider/helpers/phpQuery/:/storage/content/73/195673/dagsljus.com/public_html/old/wp-content/plugins/LayerSlider/helpers/phpQuery/plugins/') in /storage/content/73/195673/dagsljus.com/public_html/old/wp-content/themes/dante/images/settings.php on line 1