Hjälp oss att bli ännu bättre

Vi värdesätter våra kunders åsikter högt. Det är den viktigaste informationskällan för oss att kunna utvecklas.

Här har vi skapat en möjlighet för dig som vår kund att komma med åsikter, idéer och andra tankar som du tror att vi kan behöva ta del av.

Du väljer om du vill vara anonym eller personlig med din feedback och vi välkomnar både positiv och negativ kritik.

  Till hjälp listar vi här exempel på frågor du kan välja att svara på.

  • Vad får dig att välja Dagsljus?
  • Av vilka skäl väljer du bort Dagsljus?
  • Vad kan Dagsljus göra bättre?
  • Vad fungerar bra på Dagsljus?
  • Har du några kommentarer och observationer avseende Dagsljus konkurrenter som du vill dela med dig av?
  • Inom vilka områden ligger Dagsljus i framkant i jämförelse med sina konkurrenter?
  • Inom vilka områden ligger Dagsljus efter i jämförelse med sina konkurrenter?
  • Vad tycker du att Dagsljus som en spelare i branschen bör förstå och överväga?
  • Vad tycker du om Dagsljus webbplats när det gäller användarvänlighet och design?
  • Något annat du vill ta upp eller låta Dagsljus få veta?

  All feedback behandlas och med största möjliga diskretion.