Optikservice

Efter varje hyrestillfälle genomgår vår optik en noggrann kontroll. Vi ser alltid till att alla glas är rena, att mekaniken fungerar smidigt och att bakfokus är exakt kalibrerat.

Vi har tillgång till professionella kollimeringsverktyg, och vår erfarna tekniker har genomgått specialutbildning för kompetens inom optikservice.

Behöver din optik en genomgång och uppfräschning och/eller felsökning av ett misstänkt fel?

Vi rengör, smörjer, kalibrerar och felsöker gärna optiken åt dig.

Välkommen att kontakta oss för mer info.