Produktionsrabatter i Sverige

Planerar du att producera en långfilm, dramaserie, dokumentärfilm eller dokumentärserie i Sverige? Nu är det möjligt att erhålla svenska produktionsrabatter.

Stödet är avsett för produktion av audiovisuella verk (långfilmer, dramaserier, dokumentärfilmer eller dokumentärserier). Det är ett permanent stöd från och med 2022 och består av totalt 100 miljoner kronor per år. Endast företag kan ansöka om stödet.

Stödet är ett produktionsincitament som innebär en rabatt på 25% av produktionskostnaderna. Det innebär att ett företag vars huvudsakliga verksamhet är produktion eller postproduktion av audiovisuella verk kan ansöka om stöd för en del av produktionskostnaderna och sedan få det som återbetalning efter att kostnaderna har uppstått. Tillväxtverket administrerar incitamentssystemet.

Förordning (2022:1386) om statsstöd för produktion av audiovisuella verk fastställer följande krav för att vara stödberättigad för produktionen:

  • att produktionen äger rum helt eller delvis i Sverige,
  • att den totala budgeten för produktionen uppgår till minst 30 miljoner kronor för en långfilm, minst 10 miljoner kronor för en dokumentärfilm, minst 10 miljoner kronor per avsnitt för en dramaserie eller minst 5 miljoner kronor per avsnitt för en dokumentärserie,
  • att de stödberättigade produktionskostnaderna uppgår till minst 4 miljoner kronor,
  • att finansieringen av produktionen är bekräftad för den del där stöd inte söks,
  • att produktionen klassificeras som en kulturell produkt baserat på en lista över kulturella kriterier som upprättats i förväg av den svenska agenturen för ekonomisk tillväxt och regional utveckling.

Syftet med stödet är att öka antalet audiovisuella verk som produceras helt eller delvis i Sverige. Ansökningar behandlas i turordning och stöd ges i den utsträckning som finansiering är tillgänglig.

Mer att läsa här